csr.

Vi levererar marknads- och kommunikationsinsatser till våra kunder med flexibilitet, engagemang och omtanke. Det omfattar även ett samhällsansvar.

CSR - Corporate Social Responsibility
Samhällsansvar, miljö och kvalitetspolicy, hållbar utveckling, företagsansvar. Det finns många ord och sätt att uttrycka sig på för att ta ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar som företagare. Vi är medvetna om att våra handlingar påverkar oss, våra kunder, samarbetspartners, vår omvärld och vår planet. 

CSR är en stor och strategisk fråga men som också rymmer många små och vardagliga handlingar som gör skillnad och som är viktiga för oss.

Vår strävan är att bidra till och inspirera vår omgivning till en bättre och helare värld med respekt för våra medmänniskor och vår jord. I vårt fall handlar det om att tänka till om vi verkligen behöver skriva ut alla dokument, återvinna färgpatroner, papper m.m., välja att åka kommunalt när vi kan, handla fair trade och ekologiskt och stödja olika organisationer samt bidra med vår profession och arbetsinsats kostnadsfritt när vi har möjlighet.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Vi stödjer olika organisationer och lämnar årligen bidrag till olika organisationer, bl a, Missing People,  Röda Korset, Prostata cancerfonden, Bröst cancerfonden, Världsnaturfonden, Stadsmission, Rädda Barnen och Plan och köper gärna Situation Stockholms eminenta tidning för att ha något trevligt att läsa när vi åker buss och tunnelbana. 

Vi bidrar också som volontärer genom att hjälpa Kyrkornas Secondhand på Ekerö med marknadskommunikation och utarbetar samt tar bl a fram annonsorginal m.m.

JULgåva

Varje år är vår julgåva ett bidrag till en av alla de fantastiska organisationer som på olika sätt engagerar sig, tar ett ansvar och hjälper de mest utsatta i vårt samhälle. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. 

Giving People 2016
En hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige. Organisationen arbetar med akut hjälp av mat och andra viktiga förnödenheter till barnfamiljer i Sverige. Vår julgåva 2016 gick till Giving People.

Röda Korset 2015
Julen 2015 valde vi en julklapp som räddar liv och ger hopp genom Röda Korset. Röda Korset finns på plats där katastrofhjälp behövs och vår gemensamma julklapp är katastrofhjälp till familjer på flykt och består av det som är mest akut, beroende på var människor är på flykt. Det kan vara varma vinterfiltar, mat för familjer på flykt i Syrien och mycket mera.

Stockholms Stadsmisson 2014
För många är den 24 december långt ifrån en magisk dag. Ingen kan göra allt men alla kan göra något och i år vill vi hjälpa Stadsmissionen att hålla julöppet och anordna julfirande där alla är välkomna.

Stockholms Stadsmission är en ideell förening, fristående från stat, kommun och kyrka som samarbetar med kommun, landsting och andra ideella organisationer. 

Vårt "julkort" 2014 är ett bidrag till ett minnesvärt julfirande för människor som lever i hemlöshet och utsatthet i Stockholm

Missing People 2014
Missing People Sweden är en ideell förening som publicerar efterlysningar och hjälper polis och anhöriga med att arrangera skallgångar när personer försvinner spårlöst.

Musikhjälpen 2013
Musikhjälpens tema 2013 var att alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet.

Tjejer mellan 15 och 20 år löper störst risk att dö i samband med sin graviditet. 99 procent av alla dödsfall sker i låginkomstländer där det inte finns tillgång till en fungerande mödravård. Hårdast drabbade är länderna i södra Afrika och Sydasien. 

Musikhjälpens idé går ut på att engagera unga lyssnare och tittare i kampen mot en undangömd humanitär katastrof. Det handlar om att förena publikens intresse för musik med deras engagemang för medmänniskor världen över. 

Vårt julkort 2013 innebar ett bidrag till Musikhjälpens insatser. Ingen kan göra allt men alla kan göra något - och tillsammans samlade vi ihop över 28 miljoner kronor! 

VI-skogen 2011
Som en liten julgåva 2011 har vi planterat ett antal dungar med träd i Afrika som vi kan följa under sex månader. Våra träd kommer att hjälpa familjer i östra Afrika att bli självförsörjande genom att ge människorna frukt, ved och foder till djuren. Dessutom kommer träden motverka jorderosion och suga upp koldioxid ur atmosfären.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur. Läs om biståndsorganisationen Vi-skogen »
​ en liten julgåva 2012 hjälper vi kvinnor i Indien att starta företag genom att stötta Hand in Hand.

Hand in Hand mobiliserar kvinnor i självhjälpsgrupper där de får lära sig läsa, skriva, räkna samt får träning i entreprenörskap, finansiering och marknadsföring. Kvinnorna blir också utbildade i företagande och erbjuds lån för finansiering så att de kan starta egna mikroföretag, som exempelvis grönsaksodling, bageri eller skrädderi.