mataya_bkom_170314_2

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att genom strategiska och operativa marknads- och kommunikationsinsatser, affärsutveckling och projektledning bidra till att våra kunder når uppsatta mål, såväl internt som externt och stärker företagets marknadsvärde och varumärke.