csr.

Vi levererar marknads- och kommunikationsinsatser till våra kunder med flexibilitet, engagemang och omtanke. Det omfattar även ett samhällsansvar.

CSR - Corporate Social Responsibility

Samhällsansvar, miljö och kvalitetspolicy, hållbar utveckling, företagsansvar. Det finns många ord och sätt att uttrycka sig på för att ta ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar som företagare. Vi är medvetna om att våra handlingar påverkar oss, våra kunder, samarbetspartners, vår omvärld och vår planet. Vi arbetar utifrån dokumenterad kvalitetspolicy och  miljöpolicy.

"CSR är en stor och strategisk fråga men som också rymmer många små och vardagliga handlingar som gör skillnad och som är viktiga för oss."

Vår strävan är att bidra till och inspirera vår omgivning till en bättre och helare värld med respekt för våra medmänniskor och vår jord. I vårt fall handlar det bland annat om att välja leverantörer och samarbetspartner med omsorg, köpa miljövänligt material och så långt möjligt arbeta digitalt istället för att skriva ut papperskopior, återvinna färgpatroner och papper m.m., prioritera att åka kommunalt, handla fair trade och ekologiskt och stödja olika organisationer samt bidra med vår profession och arbetsinsats kostnadsfritt när vi har möjlighet.

"Ingen kan göra allt men alla kan göra något."

Vi stödjer olika organisationer och lämnar årligen bidrag till olika organisationer, bl a, Missing People,  Röda Korset, Prostata cancerfonden, Bröst cancerfonden, Världsnaturfonden, Stadsmission, Rädda Barnen och Plan och köper gärna Situation Stockholms tidning. 

Vi har även, under ett flertal år, arbetat som volontärer genom att hjälpa Kyrkornas Secondhand på Ekerö med marknadskommunikation och utarbetat samt tagit fram annonsorginal m.m.


VI STÖDJER GIVING PEOPLE

Sedan 2016 stöttar vi årligen Giving People. Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige. 

julgåvor.

Varje år är vår julgåva ett bidrag till en av alla de fantastiska organisationer som på olika sätt engagerar sig, tar ett ansvar och hjälper de mest utsatta i vårt samhälle. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. 


VI STÖDJER SUICIDE ZERO JULEN 2020

Så här års är det många som känner sig ensamma. Och i år, kanske lite extra mycket. Runt jul och nyår tar många sitt liv. Därför har vi valt att stödja organisationen Suicide Zero som arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige. Tänk på att det kan göra all skillnad i världen att du visar att du finns där. Hör av dig till någon du tror behöver det lite extra i år. Det kan rädda liv. 


NOLLTOLERANS MOT MOBBNING 2019

Noll Tolerans mot Mobbning grundades 2004 för att motverka mobbning och kränkande behandling. Med hjälp av föreläsningar och kostnadsfritt undervisningsmaterial har de utbildat tusentals lärare och på senare år har de även skapat film.


FRIENDS #ettlitethej 2018

Det finns ord som kan förändra allt. Stora, märkvärdiga ord. Som förlåt. Som jag älskar dig. Och så finns det ord som är så små att vi inte tänker på dem. Ord som bara är. Som inte betyder så mycket förrän de försvinner. Ord man inte saknar så länge man har dem, men som blir omöjligt svåra att fånga när man förlorat dem. Som vi. Som hej.

…så börjar gåvobrevet vi fick från Friends och som handlar om årets minsta julklapp #ettlitethej


GIVE CHILD A FAMILY LÄKARMISSIONEN 2017

Vår gemensamma julgåva i år går till Läkarmissionens samarbete med organisationen Give a Child a Family som arbetar med att ta hand om övergivna barn i bl.a. Sydafrika. Fokus ligger på att hitta olika strategier för att ge barnen en ny familj, antingen hos släktingar eller hos en fosterfamilj, så de slipper växa upp på institution. Deras arbetsmetod har fått stort internationellt erkännande och sprids nu till fler länder.
 


GIVING PEOPLE 2016

En hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige. Organisationen arbetar med akut hjälp av mat och andra viktiga förnödenheter till barnfamiljer i Sverige. Vår julgåva i år gick till Giving People.


RÖDA KORSET 2015

Denna jul valde vi en julklapp som räddar liv och ger hopp genom Röda Korset. Röda Korset finns på plats där katastrofhjälp behövs och vår gemensamma julklapp är katastrofhjälp till familjer på flykt och består av det som är mest akut, beroende på var människor är på flykt. Det kan vara varma vinterfiltar, mat för familjer på flykt i Syrien och mycket mera.


STOCKHOLMS STADSMISSION 2014

För många är den 24 december långt ifrån en magisk dag. Ingen kan göra allt men alla kan göra något och i år vill vi hjälpa Stadsmissionen att hålla julöppet och anordna julfirande där alla är välkomna. 


MISSING PEOPLE 2014

Missing People Sweden är en ideell förening som publicerar efterlysningar och hjälper polis och anhöriga med att arrangera skallgångar när personer försvinner spårlöst.


MUSIKHJÄLPEN 2013

Musikhjälpens tema 2013 var att alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet. Tjejer mellan 15 och 20 år löper störst risk att dö i samband med sin graviditet. 99 procent av alla dödsfall sker i låginkomstländer där det inte finns tillgång till en fungerande mödravård. Hårdast drabbade är länderna i södra Afrika och Sydasien. 


HAND IN HAND 2012

Vår julgåva går till ett projekt som hjälper kvinnor i Indien att starta företag med hjälp av organisationen Hand in Hand.
Hand in Hand mobiliserar kvinnor i självhjälpsgrupper där de får lära sig läsa, skriva, räkna samt får träning i entreprenörskap, finansiering och marknadsföring. Kvinnorna blir också utbildade i företagande och erbjuds lån för finansiering så att de kan starta egna mikroföretag, som exempelvis grönsaksodling, bageri eller skrädderi.

VI-SKOGEN 2011

Vi har planterat ett antal dungar med träd i Afrika som vi kan följa under sex månader genom vårt julbidrag till VI-skogen. Våra träd kommer att hjälpa familjer i östra Afrika att bli självförsörjande genom att ge människorna frukt, ved och foder till djuren. Dessutom kommer träden motverka jorderosion och suga upp koldioxid ur atmosfären.