Kvalitet & miljö.

Mataya & Balanserad Kommunikation levererar marknads- och kommunikationsinsatser till våra kunder med flexibilitet, engagemang och omtanke. 
 
Vår affärsidé är att genom strategiska och operativa marknads- och kommunikationsinsatser, affärsutveckling och projektledning bidra till att våra kunder når uppsatta mål, såväl internt som externt och stärker företagets marknadsvärde och varumärke. 

Kvalitetspolicy
Mataya & Balanserad Kommunikation ska uppfylla kundens förväntningar genom att rätt förutsättningar skapas i verksamheten. 
 
Detta uppnås genom att vi: 

  •  Tar tillvara och utvecklar kompetensen såväl inom bolaget som hos våra samarbetspartners. 
  •  Uppfyller gällande lagstiftning, avtalade villkor och gjorda överenskommelser. 
  • Ständigt strävar efter att förbättra system, processer, produkter och tjänster. 
  • Skapar ett förtroende hos varje kund för Mataya & Balanserad Kommunikation, vår verksamhet och samarabetspartners. 
  • Följer upp, värderar och förbättrar verksamheten mot uppsatta kvalitetsmål. 

Miljöpolicy
Vårt dagliga arbete omfattar även ett miljöansvar. Vi verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.
 
Detta uppnår vi genom att:

  • följa tillämplig lagstiftning och andra bindande krav
  • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor inom bolaget
  • påverka, ställa krav på och samarbeta med företag, samarbetspartners, leverantörer, myndigheter och organisationer
  • sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.