Nyordslistan 2018, MB Kommunikation

Nyordslistan 2018

Årets nyordslista innehåller 33 ord som etablerat sig i svenskan under 2018. Listan har sammanställts av Språkrådet och Språktidningen. Här är några av 2018 års nyord, har du koll på vad de betyder?
  

  • Aquafaba
  • Bokashi
  • Cyberhygien
  • Digifysisk
  • Flygskam
  • Intryckssanera
  • Spårpixel
  • Techlash
  • Whataboutism

Gå in på Språkrådet och gör deras nyordsquiz så får du koll på de senaste orden!  

33 nykomlingar i svenskan

I listan finns lånord som bokashi och aquafaba, som ursprungligen kommer från japanskan respektive latinet. Men de flesta lånorden hämtar svenskan från engelskan.

Miljödebatten har präglat 2018. Diskussionen om flygets utsläpp har varit intensiv. Personer som av miljöskäl tvekar om det moraliskt riktiga i att ta flyget säger sig ibland känna flygskam.

Det finns fler exempel i listan på nyord som har sitt ursprung i samhällsdebatten. Valåret märks i ord som gal–tan-skalaspråkplikt och mandatpingis.