Svenskarna och internet 2019, MB Kommunikation

svenskarna och internet 2019

I årets rapport av Svenskarna och internet 2019 kan vi för första gången få ta del av information om hur meningsfull svenskarna upplever den tid de lägger på internet. Vi får också ta del av frågor om användandet av olika digitala samhällstjänster så som att deklarera via Skatteverket, ansöka om bygglov och planera resor med kollektivtrafik.

  • 83% av internetanvändarena använder sociala medier
  • 1/4 av dessa tycker att tiden de spenderar på sociala medier är meningsfull
  • 85 % av befolkningen tycker att digitala samhällstjänster underlättar för dem
  • Var 5:e person som är 76 år eller äldre tycker att de digitala samhällstjänsterna försvårar för dem

Svenskarna och internet är en årlig undersökning från Internetstiftelsen som studerar svenska folkets internetvanor, digitaliseringen av samhället och hur internet utvecklas. På Internetstiftelsen kan du ladda ner deras rapport. Här hittar du mer info och kan ladda ner rapporten


 

lite mer fakta...

83% av internetanvändarna använder sociala medier

Men bara en fjärdedel anser att deras tid på sociala medier är meningsfull. Barnfamiljer är den grupp som tycker att det är minst meningsfullt att spendera tid på sociala medier. Däremot upplever mer än var tredje person född utanför Norden att det är väl använd tid.

Skatteverkets digitala tjänst är den mest populära

Bland de digitala samhällstjänster som har undersökts i rapporten är Skatteverkets mest populära, med 74%  av befolkningen som användare. Detta tätt följt av tjänster för kollektivtrafik som används av 72%. De omskrivna vårdapparna, tänkta att kunna ersätta fysiska besök, används bara av 10%.

Internetstiftelsen är initiativtagare till Digidelcenter 

Det är en plats dit medborgarna kan komma och få hjälp med digital samhällsservice och lära sig hur man kan använda olika digitala tjänster. Det första Digidelcentret skapades 2017 på Motala bibliotek och sedan dess har över 50 kommuner ansökt om finansiering.